HomeWie zijn wij?Wat doen wij?

Wat doen wij?

Het doel van de Plaatselijke Afdeling (PA) is om de SGP in de gemeente Zuidplas te vertegenwoordigen en de leden van de PA te vertegenwoordigen bij partijdagen. Dat geldt zowel landelijk als provinciaal.
Een belangrijke taak is ook raadsleden af te vaardigen en contact te houden met haar leden in de gemeente. Verkiezingscampagnes worden georganiseerd bij landelijke en gemeentelijke verkiezingen om de standpunten van de SGP te verspreiden. Er worden ledenvergaderingen belegd met als doel de leden te informeren over het beleid van de SGP als partij en de plaatselijke politiek. Leden worden ook geïnformeerd middels nieuwsbrieven. Er worden regelmatig sprekers uitgenodigd om over actuele onderwerpen van gedachten te wisselen en te bediscussiëren.

 

MISSIE